Aplikimi për vullnetarë!

Kjo është thirrja zyrtare për vullnetarët e festivalit ndërkombëtar të filmit TIFF-ODA TETOVË që do të zhvillohet prej 04-09 Tetorë 2016.

Pse ju dëshironi të jeni vullnetarë në TIFF-ODA ? (shënoni të paktën njërën)


About the Festival


Organized by:


Supported by: